องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86180
โทรศัพท์ : 0-7753-9115  โทรสาร : 0-7753-9115  อีเมล์ :
admin@patima.go.th
Powered By wnt.co.th